KDE NÁS NAJDETE

KONTAKT

HLAVNÍ MENU

 

SKLO BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ

 

POPIS

 

Sklo ploché plavené, tvrzené se zvýšenou pevností a odolností k náhlým teplotním změnám. Povrch je hladký, zrcadlový. Při destrukci skla dojde k rozpadu na malé, neostré úlomky, čímž je vyloučena možnost poranění.

Sklo tvrzené nelze dodatečně upravovat řezáním, vrtáním a pod.

Sklo tvrzené lze vrstvit a použít do izolačních dvojskel.

 

 

 

POUŽITÍ

 

Bezpečnostní zasklívání vnějších i vnitřních stěn budov, výplně zábradlí, celoskleněné dveře, terasy, verandy, balkony, zimní zahrady, telefonní kabiny, sprchové kouty, squashové stěny.

Výhody: 

- zvýšená mechanická pevnost dle EHK 43                  - zvýšená tepelná odolnost dle pr EN 12 150               - bezpečnost při lomu dle pr EN 12 150

 

 

 

 

 TECH. SPECIFIKACE

 

 Jednotka

Hodnota

 

Měrná hmotnost

Kg / m^3

2.491,4

 

Plošná hmotnost na 1 mm tl.

Kg / m^2

cca 2,5

 

Modul pružnosti v ohybu

( pro tl.skla 5 mm)

MPa

66.000 až 73.500

 

Pevnost v tahu za ohybu

MPa

200

 

Součinitel teplotní roztažnosti střední hodnota α 20-300

 

85 . 10 ^ -7 až 90 . 10 ^ -7

 

Měrná tepelná vodivost λ

W / m . K

0,93

 

Tepelný odpor

m^2 . K / W

5,34 . 10 ^ -3

 

Vzduchová neprůzvučnost Rw                   - pro tl. skla 5 mm

dB

28

 

Prostup světla ( pro tl. skla 5 mm)

%

89

 

Odolnost proti kyselinám

třída

I. ( kromě kyseliny             fluorovodíkové)

 

Odolnost proti louhům

třída

I.

 

Odolnost proti vodě

třída

IV.

 

 ROZMĚRY BALENÍ

 

Tl. skla [mm] 3                  4    5,6,8,10,12   

Max. rozměr [mm] 1.000 x 2.000 1.200 x 2.400 2.100 x 3.600   

Min. rozměr [mm] 250 x 350         250 x 350         250 x 350

 

 

 

SKLADOVÁNÍ

 

Ve svislé poloze, v krytých suchých prostorech bez výparů látek leptajících sklo, na dřevěných podložkách